#OUDERS

Er komt veel af op de jongeren van nu, waardoor het als ouder(s)/verzorger(s) nog weleens lastig kan zijn om van alles goed op de hoogte te zijn en er dan ook nog goed mee om te gaan. Vandaar dat we hier wat handvatten en tips willen geven!

#DIGITAAL WEERBAAR ZIJN

De online en offline wereld is niet meer van elkaar te scheiden in de wereld van jongeren. Het is daarom extra belangrijk om hier als ouder(s)/verzorger(s) het goede voorbeeld in te geven en afspraken over te maken. Meer informatie is te vinden onder de knoppen Mediawijsheid - tips voor ouders en Digitale weerbaarheid.

#SNEL GELD VERDIENEN

De verleidingen zijn soms groot om als jongere ergens ‘ja’ op te zeggen als er snel geld mee verdiend kan worden, maar het levert in de praktijk weinig op en kost uiteindelijk heel veel (met kans op criminele uitbuiting, zie ook #KEERPUNT). Informatie en tips zijn te vinden onder de knop Financieel gezond opvoeden - tips.

#GROEPSDRUK

Naarmate jongeren ouder worden, zijn vrienden en leeftijdsgenoten steeds belangrijker en spelen deze een grote rol in het verder ontwikkelen van de identiteit van een jongere. Uw invloed als ouder is daarbij logischerwijze minder groot. Soms wordt door deze groepsdruk het verkeerde pad gekozen en is ‘nee’ zeggen lastig of onmogelijk. Als ouder(s)/verzorger(s) lijkt het misschien alsof u meer toeschouwer wordt, maar zeker dan is het hebben van structuur en goede open communicatie heel erg belangrijk. Meer informatie is te vinden onder de knop NJi - Vriendschappen onder pubers.

#WAPENS EN JONGEREN

Steeds vaker hoor je dat jongeren een mes bij zich dragen. Om stoer te doen, omdat vrienden een mes hebben, of uit onveiligheidsgevoel en daardoor zichzelf willen verdedigen. Jongeren vinden het belangrijk wat hun ouders zeggen, ook al doen ze alsof dat niet zo is. Zou u met uw kind willen praten over het dragen van messen? We weten dat zo’n gesprek niet makkelijk is.

In Capelle aan den IJssel is het Centrum Jeugd en Gezin actief dat u kan adviseren over allerlei opvoedvragen, waaronder vragen rondom dit thema. Met een team van professionals staan zij klaar om naar uw verhaal te luisteren en u te helpen bij het vinden van oplossingen en antwoorden.

#YOUCHOOSECAPELLE #YOUCHOOSECAPELLE #YOUCHOOSECAPELLE #YOUCHOOSECAPELLE #YOUCHOOSECAPELLE
#YOUCHOOSECAPELLE #YOUCHOOSECAPELLE #YOUCHOOSECAPELLE #YOUCHOOSECAPELLE #YOUCHOOSECAPELLE
#YOUCHOOSECAPELLE #YOUCHOOSECAPELLE #YOUCHOOSECAPELLE #YOUCHOOSECAPELLE #YOUCHOOSECAPELLE
#YOUCHOOSECAPELLE #YOUCHOOSECAPELLE #YOUCHOOSECAPELLE #YOUCHOOSECAPELLE #YOUCHOOSECAPELLE

#SCHOLEN

In Capelle aan den IJssel werken de scholen nauw samen met gemeente, zorg- en veiligheidspartners (waaronder CJG, Stichting JOZ, politie en handhaving, stadsmarinier Jeugd) en ouders om verschillende thema’s rondom veiligheid zichtbaar te maken en tegen te gaan. Door nauw samen te werken rondom thema’s, zorgen zij voor een sluitende cirkel rondom jongeren die soms niet de juiste keuze maken en daardoor voor onveiligheid kunnen zorgen voor zichzelf, maar ook voor anderen.

Wist u dat er voor u als school veel informatie over verschillende thema’s omtrent veiligheid te vinden is op: Kennisbank - overzicht - School en veiligheid. Kijk voor meer informatie onder de Kennisbank – school en veiligheid

Corinne Koers

Corinne Koers

Stadsmarinier

Jeugd & Criminaliteit

#PROFESSIONALS

De gemeente wil organisaties aanmoedigen om met hun leerlingen/ jongeren over deze en andere thema’s rondom veiligheid in gesprek te gaan. Want jongeren kunnen, zonder dat u het weet, in de verleiding komen om de verkeerde keuzes te maken. Daardoor vormen zij niet alleen een bedreiging voor anderen, maar ook voor zichzelf. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Corinne.

#KEERPUNT

Keerpunt is een landelijke anonieme chat, voor als je onder druk staat of betrokken bent bij criminaliteit. Hier kun je anoniem je verhaal delen, ook als je je zorgen maakt over iemand anders. Je mag delen wat je wil. Het chat-team van Keerpunt luistert naar je, denkt met je mee en helpt je als je dat wilt. Zij zijn er voor je!

#MELDMISDAADANONIEM!

Wil je melding maken van een mogelijk gevaarlijke situatie? Dan kun je terecht bij Meld Misdaad Anoniem. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over iemand die illegale handelingen verricht. Jouw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. Door melding te maken lever je een bijdrage aan de veiligheid in jouw eigen omgeving.

#PARTNERS