wat moet je weten?

#ShowSkills

arrows pointing down

Ouders / Verzorgers

Steeds vaker hoor je dat jongeren een mes bij zich dragen. Om stoer te doen, omdat vrienden ook een mes hebben, of om zichzelf te verdedigen. Ouders weten daar meestal niks van.

Het dragen van een mes is gevaarlijk. Wie een mes bij zich heeft, gebruikt het eerder, ook al is hij of zij dat niet van plan. De gevolgen zijn groot: voor de jongere zelf, en ook voor de familie en vrienden.

Jongeren vinden het belangrijk wat hun ouders zeggen, ook al doen ze alsof dat niet zo is. Zou u met uw kind willen praten over het dragen van messen? En over de gevaren? We weten dat z’’n gesprek niet makkelijk is. Daarom vindt u hier hulp bij hoe u zo’n gesprek zou kunnen voeren:

#youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118  

#youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118  

#youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118  

Scholen

In Middelburg werken de scholen nauw samen met gemeente, zorg- en veiligheidspartners om het (steek)wapenbezit bespreekbaar te maken en tegen te gaan. Want jongeren kunnen, zonder dat u het weet, een mes of een ander wapen bij zich dragen. Daardoor vormen zij niet alleen een gevaar voor anderen, maar ook voor zichzelf.

Hebt u een vermoeden dat een leerling een wapen bij zich heeft? Lees welke stappen u kunt nemen in het Handelingskader jongeren en wapenbezit.

Wist je dat YouChoose ook actief is in Den Haag, Zoetermeer, Haarlemmermeer en nog veel meer gemeenten? Check www.youchoose.nl voor meer informatie.

Professionals

De gemeente wil organisaties aanmoedigen om met hun leerlingen/ jongeren over het (steek)wapenbezit in gesprek te gaan. Want jongeren kunnen, zonder dat u het weet, een mes of een ander wapen bij zich dragen. Daardoor vormen zij niet alleen een gevaar voor anderen, maar ook voor zichzelf. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Neem dan contact op met: Jongerenwerker bij Welzijn Middelburg

Gerard de Pagter

Gerard de Pagter

Jongerenwerker
bij Welzijn Middelburg

Gerard de Pagter
Gerard de Pagter Jongerenwerker
bij Welzijn Middelburg

Professionals

De gemeente wil organisaties aanmoedigen om met hun leerlingen/ jongeren over het (steek)wapenbezit in gesprek te gaan. Want jongeren kunnen, zonder dat u het weet, een mes of een ander wapen bij zich dragen. Daardoor vormen zij niet alleen een gevaar voor anderen, maar ook voor zichzelf. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Jongerenwerker bij Welzijn Middelburg

Campagnemateriaal

De gemeente wil organisaties aanmoedigen om met hun leerlingen/ jongeren over het (steek)wapenbezit in gesprek te gaan. Want jongeren kunnen, zonder dat u het weet, een mes of een ander wapen bij zich dragen. Daardoor vormen zij niet alleen een gevaar voor anderen, maar ook voor zichzelf. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Jongerenwerker bij Welzijn Middelburg

MeldMisdaadAnoniem!

Kent u een mogelijk gevaarlijke situatie? Wilt u dat er wordt ingegrepen? Dan kunt u terecht bij Meld Misdaad Anoniem. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over iemand die illegaal wapens bezit. Jouw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. Zo lever je een bijdrage aan de veiligheid in jouw eigen omgeving.

#youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118  

#youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118  

#youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118 #youchoose0118  

Kent u een mogelijk gevaarlijke situatie? Wilt u dat er wordt ingegrepen? Dan kunt u terecht bij Meld Misdaad Anoniem. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over iemand die illegaal wapens bezit. Jouw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. Zo lever je een bijdrage aan de veiligheid in jouw eigen omgeving.