INFORMATIE VOOR OUDERS/ VERZORGERS/ SCHOLEN/ PROFESSIONALS

INFORMATIE VOOR OUDERS/ VERZORGERS/ SCHOLEN/ PROFESSIONALS

De gemeente wil ouders, scholen en organisaties aanmoedigen om met jongeren over het messenbezit in gesprek te gaan. Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) deed onderzoek naar steekpartijen onder jongeren. Hoe gaan we dit tegen en nog beter: hoe voorkomen we het? De onderzoekers spraken, professionals, ondersteuners en ouders die met messenbezit te maken hebben. https://hetccv.nl/onderwerpen/wapens-en-jongeren/onderzoeken/messenbezit-onder-jongeren/


Doorbreek als ouder de taboe

Er rust een groot taboe op het messenbezit van hun kind. KIS: "Ontdekken ouders dat hun kind een mes bezit, dan zijn ze geneigd om die informatie voor zich te houden, omdat ze bang zijn voor de consequenties. We moeten voorkomen dat op het spreken over messenbezit een taboe blijft rusten en er niets gebeurt om dit vraagstuk op te lossen."


Betrek de sleutelfiguren in de omgeving van de jongere

Het KIS benadrukt het belang van sleutelfiguren. Het gaat hierbij om mensen die aanzien en vertrouwen genieten in de gemeenschap die op buurtniveau het messenbezit aankaarten. "Het is belangrijk dat jongerenwerkers en andere professionals werken aan een goede vertrouwensrelatie met ouders. Zoek vertrouwenspersonen op in de familiekring of in het persoonlijke netwerk van de jongeren, en maak het thema in zijn algemeenheid bespreekbaar."

CAMPAGNE MATERIAAL

Download hier het campagnemateriaal - in pdf-formaat - om bekendheid te geven aan de campagne YouChoose van de gemeente Ijmond.

DOWNLOAD

CONTACT